ผลงานของเพื่อนสมาชิกผลงานของ HS8FLU ประกอบเครื่องต้นแบบ และตัวอย่างการรับรับสัญญาณจาก CE4CT ประเทศ Chile
ผลงานการประกอบของ HS7ZSX หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานของ HS3OGI นครราชสีมา


ผลงานของ E29MAX จาก จังหวัดกระบี่