ตอนที่ 2 ภาค Preamp และ AF Filter

วงจร Preamp และ AF Filter ชุดนี้ ประกอบด้วย อุปกรณ์แค่ไม่กี่ตัวครับ ประกอบง่ายมาก ทำหน้าที่กรองเอาสัญญาณเสียงออกจากความถี่วิทยุ และขยายเสียงให้มีความแรงระดับหนึ่งก่อนที่จะส่งไปยังวงจร Power Amp ต่อไป
การทดลองวงจร สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับวงจร Power Amp