Wednesday, September 14, 2011

เครื่องรับแบบ direct conversion หรือ DC- Receiver

เครื่องรับแบบ direct conversion นิยมใช้กับเครื่องรับวิทยุ QRP ราคาถูก โดยทั่วไป เนื่องจากสร้างง่าย วงจรไม่ยุ่งยาก สัญญาญที่ออกมาจากวงจร Mixer แทนที่จะเป็นความถี่ปานกลางแบบระบบ Superheterodyne กลับกลายเป็นความถี่เสียงเลย วงจรแบบนี้เหมาะมากสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ครับ


สำหรับวงจรตัวอย่างเครื่องรับแบบ DC เราจะใช้ IC เบอร์ NE602 เป็นภาครับ การประกอบวงจรจะประกอบแบบ manhattan ซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิทยุสมัครเล่นที่ชอบทดลอง ไม่มีการกัดพริ้น เรานำแผ่นพริ้นอีกส่วนตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ มาทำเป็นแท่นสำหรับยึดอุปกรณ์ดังรูปครับจัดทำโดย HS8JYX http://www.facebook.com/hs8jyx

No comments:

Post a Comment