Saturday, October 8, 2011

พาไปรับฟังแถวชายทะเล รับสัญญาณได้ดีเหมือนกัน

รับสัญญาณได้ดีครับ แต่ไม่สามารถบันทึกผลการรับฟังออกมาได้เพราะว่าเสียงคลื่นทะเล ดังมากกว่าเสียงวิทยุการป้องกันการต่อไฟผิดขั้ว

เนื่องจากวงจร ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันการผิดขั้วเอาไว้ เวลาเราใช้งาน ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เครื่องรับอาจจะเสียหายได้ ถ้าให้เกิดความสมายใจควรต่อ ไดโอด เพื่อป้องการการต่อไฟผิดขั้วเอาไว้ ดังรูปครับ (ต่อให้สวย เป็นระเบียบกว่าในรูปนะครับ)


ไดโอดสามารถใช้เบอร์ 1N4001 หรือเทียบเท่าได้เลยครับ

Friday, October 7, 2011

เพิ่มประสิทธิภาพของ NE602 input

กรณีที่เราอยู่ใกล้แหล่งสัญญาณรบกวน วงจรกรองแบบธรรมดาอาจจะไม่สามารถกรองสัญญาณได้ดีพอ ให้ลองวงจรแบบ


T1 เป็นหม้อแปลง IF สีเขียวของวิทยุ FM เอา C ภายในออก
C ค่า 27 pF สำหรับ 14 MHz
เพิ่มโวลลุ่มปรับ gain เข้าไป


ผลงานการดัดแปลงโดย HS8FLU ได้ผลการรับดีกว่าเดิม สัญญาณรบกวนน้อยมาก


Wednesday, September 14, 2011

เครื่องรับแบบ direct conversion หรือ DC- Receiver

เครื่องรับแบบ direct conversion นิยมใช้กับเครื่องรับวิทยุ QRP ราคาถูก โดยทั่วไป เนื่องจากสร้างง่าย วงจรไม่ยุ่งยาก สัญญาญที่ออกมาจากวงจร Mixer แทนที่จะเป็นความถี่ปานกลางแบบระบบ Superheterodyne กลับกลายเป็นความถี่เสียงเลย วงจรแบบนี้เหมาะมากสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ครับ


สำหรับวงจรตัวอย่างเครื่องรับแบบ DC เราจะใช้ IC เบอร์ NE602 เป็นภาครับ การประกอบวงจรจะประกอบแบบ manhattan ซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิทยุสมัครเล่นที่ชอบทดลอง ไม่มีการกัดพริ้น เรานำแผ่นพริ้นอีกส่วนตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ มาทำเป็นแท่นสำหรับยึดอุปกรณ์ดังรูปครับจัดทำโดย HS8JYX http://www.facebook.com/hs8jyx